kieu my restaurant

Kieu My Restaurant

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 110 Nguyễn Thái Học, Thành phố Vinh, Nghệ An
Điện thoại: +84 38 3588 038

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app