khu am thuc tuan chau

Khu Ẩm Thực Tuần Châu

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Khu Du Lịch Đảo Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: (0333) 842 200 - (0336) 550 009

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app