khoai khau - an vat

Khoái Khẩu - Ăn Vặt

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: A17 Cốm Vòng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 66 828 686

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app