kho coffee - duong 30 thang 4

Kho Coffee - Đường 30 Tháng 4

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 227 Đường 30 Tháng 4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app