khanh dung cafe

Khánh Dung Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 260 Tôn Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại: +84 62 3834 847

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app