khanh bang cafe

Khánh Băng Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 160 Nguyễn Ái Quốc, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: +84 61 2616 252

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app