khach san wisteria

Khách Sạn Wisteria

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
4.4/5 điểm (53 đánh giá)
Địa chỉ: 25/6 Le Dai Hanh, phuong 3, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app