khach san sunshine laputa

Khách sạn Sunshine Laputa

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
4.7/5 điểm (100 đánh giá)
Địa chỉ: BL04, khu quy hoach Thai Lam, phuong 3, thanh pho Da Lat, Lam Dong, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 598.000VND - 598.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app