kem cuon thai lan - hung phu

Kem Cuộn Thái Lan - Hưng Phú

open_time.png Giờ hoạt động: 8:00h - 20:00h
address.png 232 Hưng Phú, phường 8, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đánh giá địa điểm