kavkazo restaurant - am thuc nga

Kavkazo Restaurant - Ẩm Thực Nga

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Bà Nà Hills, Hòa Ninh, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app