karaoke 36a

Karaoke 36A

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 42 Lương Văn Tụy, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình
Điện thoại: +84 30 3874 445

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app