jeong bbq

JEONG BBQ

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 691 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 06, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 28 6296 9057

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app