Liên Hệ
icolor dalat hostel

iColor Dalat Hostel

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
4.4/5 điểm (601 đánh giá)
Địa chỉ: 23/2 Dang Thai Than, Phuong 3, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 94.372VND - 108.999VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app