ice cream station - quoc lo 21

Ice Cream Station - Quốc Lộ 21

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
2.6/5 điểm (1 đánh giá)
Địa chỉ: Quốc Lộ 21, TT Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Giá tiền: 20.000VND - 50.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app