huy cafe

Huy Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: V.l. Lê Nin, Thành phố Vinh, Nghệ An
Điện thoại: +84 98 608 09 19

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app