huu vy - coffee & milk tea

Hữu Vy - Coffee & Milk Tea

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 632A Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app