huu nghi bakery - 187 to hieu

Hữu Nghị Bakery - 187 Tô Hiệu

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 187 Tô Hiệu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Giá tiền: 30.000VND - 250.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app