huong viet - nhat vi co truyen

Hương Việt - Nhất vị cổ truyền

1 reviews
address.png 181 Gò Xoài, p. BHH a, q. Bình Tân
Đánh giá địa điểm

Reviews (1) :

kim kim
Kim Kim 19/11/2020 lúc 03:06

Phở bò gia truyền Nam Định

Xin chào cả nhà !! Hôm nay Kim đc nhỏ bạn dựng đầu dậy sớm, lôi đi từ Tân Phú xuống Bình Tân chỉ để ăn tô Phở, mới đầu cũng tức tối nghĩ "bình thường thôi", "Phở ở đâu chả vậy" , "đã là Phở thì auto ... Xem thêm