huong cafe - tran huy lieu

Hương Cafe - Trần Huy Liệu

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 108 B1 Trần Huy Liệu, Khu TT Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội
Giá tiền: 15.000VND - 35.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app