hung quyet - ngan & vit

Hùng Quyết - Ngan & Vịt

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 113 Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app