hung long - cua hang banh dau xanh rong vang

Hưng Long - Cửa Hàng Bánh Đậu Xanh Rồng Vàng

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 46 Trương Mỹ, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại: (032) 03 853 315

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app