Liên Hệ
hung hang bakery

Hùng Hằng Bakery

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 46 Lê Xoay, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: (0211) 3 840 688

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app