hum vegetarian - lounge & restaurant

Hum Vegetarian - Lounge & Restaurant

65.000 - 240.000 đồng
open_time.png Giờ hoạt động: 7:00h - 22:00h
address.png 2 Thi Sách, Quận 1, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm