hu tieu sa dec - binh loi

Hủ Tiếu Sa Đéc - Bình Lợi

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
4.1/5 điểm (2 đánh giá)
Địa chỉ: Gần Cuối Đường Bình Lợi, P. 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 18.000VND - 25.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app