hu tieu & giai khat - tran dai nghia

Hủ Tiếu & Giải Khát - Trần Đại Nghĩa

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: B6/1 Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 8.000VND - 15.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app