HOT kem Wall’s Sầu Riêng vừa cặp bến

Cho các tính đồ mê kem và sầu riêng nè. Theo mình thấy là ngon nhất trong các dòng sản phẩm của Wall’s luôn ak. 23k/cây ở Circle K vs B’s Mart
người yêu thích