hot & cold - tra sua & xien que - binh chanh

Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que - Bình Chánh

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 132 Đường 9A, KDC Trung Sơn, Bình Chánh
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app