hoang kim huang jin - mon an hong kong

Hoàng Kim Huang Jin - Món Ăn Hồng Kông

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 01 Tự Do, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
Điện thoại: 0915 900 011

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app