hoang kim com chay

Hoàng Kim Cơm Chay

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 763 Hương Lộ 2, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0382072006

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app