hoa bien cafe

Hoa Biển Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 123 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3 515 266 ‎

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app