Liên Hệ
hieu cafe - khuong trung

Hiếu Cafe - Khương Trung

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 118 Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (04) 35 680 220

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app