hiep hoi - chao long com binh dan

Hiệp Hói - Cháo Lòng Cơm Bình Dân

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 8 Tựu Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giá tiền: 15.000VND - 35.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app