hiep cafe

Hiệp Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Ki ốt 6 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: (031) 3 735 461

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app