hien nhu - com ga, mien ga & chao ga

Hiền Như - Cơm Gà, Miến Gà & Cháo Gà

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 602/39/70 Điện Biên Phủ, Quận 9, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app