Liên Hệ
hang xoi ba sen

Hàng Xôi Bà Sen

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 2 Phạm Như Xương, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app