Liên Hệ
hai san toan anh

Hải Sản Toàn Anh

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 104 B1 Trần Huy Liệu, Quận Ba Đình
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app