hai san sam son - thanh hoa

Hải Sản Sầm Sơn - Thanh Hóa

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 17 Lê Lai, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
Điện thoại: 0919 922 347 - 0986 191 013

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app