hai san bien pho

Hải Sản Biển Phố

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Gần Chùa Bửu Đài Sơn, Hoàng Sa, P. Thọ Quang, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app