ha thanh

Hà Thành

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 175A, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 01645 163 256

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app