group canteen

Group Canteen

open_time.png Giờ hoạt động: 7:00h - 0:00h
address.png 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đánh giá địa điểm