Liên Hệ
grand castella - banh kem & banh sinh nhat - ho tung mau

Grand Castella - Bánh Kem & Bánh Sinh Nhật - Hồ Tùng Mậu

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 75 Đường Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Phường Bến Nghé, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app