gimbap shochu

Gimbap Shochu

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 39 Trần Đăng Ninh, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 37 931 492

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app