gimbab han quoc - nguyen khanh toan

Gimbab Hàn Quốc - Nguyễn Khánh Toàn

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 12 Nguyễn Khánh Toàn, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0916 888 992

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app