gia nguyen cafe

Gia Nguyễn Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Lô 32 Bàu Vàng 1, Hòa Khánh Bắc, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app