ga tuoi manh hoach - phan dinh phung

Gà Tươi Mạnh Hoạch - Phan Đình Phùng

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 117 Phan Đình Phùng, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app