ga ta bao yen

Gà Ta Bảo Yến

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 183 Mã Lò, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 10.000VND - 210.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app