ga hong dang

Gà Hồng Đăng

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 28 Chùa Hà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 62 965 445

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app