family soup - chao dinh duong - hiep thanh 22

Family Soup - Cháo Dinh Dưỡng - Hiệp Thành 22

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 31E/2 Hiệp Thành 22, Tổ 12, KP. 6, Quận 12, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 20.000VND - 25.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app