european restaurant - com chau au

European Restaurant - Cơm Châu Âu

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 205 - 207 Calmette, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 216 111

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app