duc duyen - bun cua & ca qua

Đức Duyên - Bún Cua & Cá Quả

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 625 Ngô Gia Tự, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app